«Gül hâra düştü sîne-figâr oldu andelîb
Bir hâra baktı bir güle zâr oldu andelîb»
—Nâ’ilî

Blog Arşivleri

Emîr Sultan

Asıl adı Şemseddin Mehmet/Muhammed’tir. Emîr Sultan’ın 770 (1368-69) yılı civarında Buhara’da doğduğu tahmin edilmektedir. Bursa’ya Yıldırım Bayezid zamanında geldiği biliniyorsa da tarihi kesin olarak belli değildir. Yıldırım Bayezid’in damadıdır. 1429 yılında Bursa’da ölmüştür. Emîr Sultan, …

Devamı »

Ebu Hamid

Yaşamıyla ilgili fazla bilgi bulunmayan Ebu Hamid’in Hacı Bayram Veli’nin şeyhi, 15.yüzyılın önde gelen mutasavvıflarından olduğu söylenmektedir. Aksaray’da mukîm olduğu, Şam’ı, Hicaz’ı dolaştığı söylenir. Ebu Hamid, 1412’de Aksaray’da vefat etmiştir. Türbesi Aksaray’dadır Tekke şiirinin özellikleri …

Devamı »

Balım Sultan

Yaşamıyla ilgili fazla bilgi bulunmayan Balım Sultan’ın 15. yüzyılın ünlü mutasavvıflarından olduğu, Bektaşiliğe birtakım yeni kurallar kattığı biliniyor. Bugüne de çok az şiiri kalmıştır. Mensuplarınca Hacı Bektâş-ı Velî’den sonra ikinci pîr (pîr-i sânî) kabul edilen …

Devamı »