«Bu şehr-i Sıtanbûl ki bî-misl ü bahâdır
Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedadır»
—Nedîm

Blog Arşivleri

Teslim Abdal

Teslim Abdal’ın yaşamıyla ilgili yeterli bilgi yoktur. 16.yüzyılda yaşadığı, Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat’ı almasını dile getiren şiirinden ortaya çıkıyor. Bektaşi ozanlarından olduğu biliniyor. Başka ozanların şiirlerinde de adı geçen Teslim Abdal’ın çağında yaygın ünü olduğu …

Devamı »