Âzad Olsak Da Bir Olmasak Da Bir | Dertli

Harâba kul olduk bezm-i âlemde
Bünyâd olsak da bir olmasak da bir
Düşdük çâre nedir dâm-ı âlemde
Âzâd olsak da bir olmasak da bir

Aşk odına yanmış ciger-pâreyiz
Hicr ile ağlamış dide pür-âbız
Yıkılmış yapılmış hâne harâbız
Âbâd olsak da bir olmasak da bir

Bir Şirin elinden aşk meyi içdik
Hakkıle bâtılı fark edip seçdik
Varlık dağlarını deldik de geçdik
Ferhâd olsak da bir olmasak da bir

Ey Dertli âlemde bir şâh-ı diliz
Hakdan hakikatten âgâh-ı diliz
Tarik-i esrâra ervâh-ı diliz
İrşâd olsak da bir olmasak da bir

Dertli


Tek, Recep (2011). Türk Edebiyatında Dertli Olgusu Âşık Dertli ve Eserleri (İnceleme-Metin). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi. 365-366.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.