«Menüm tek hiç kim zâr ü perişan olmasun yâ Rab
Rab Esîr-i derd-i ışk u dâğ-ı hicran olmasun yâ Rab»
—Fuzûlî

Balım Sultan

Yaşamıyla ilgili fazla bilgi bulunmayan Balım Sultan’ın 15. yüzyılın ünlü mutasavvıflarından olduğu, Bektaşiliğe birtakım yeni kurallar kattığı biliniyor. Bugüne de çok az şiiri kalmıştır. Mensuplarınca Hacı Bektâş-ı Velî’den sonra ikinci pîr (pîr-i sânî) kabul edilen Balım Sultan’ın asıl adının Hızır Balı olduğu söylenmektedir. Yaşadığı dönemden kalma doğrudan kendisiyle ilgili hiçbir belge bulunmadığından hakkında bütün bilinenler yazılı ve sözlü Bektaşî geleneğine dayanır. Ancak bu gelenekteki rivayetler de bazen birbirini tutmaz.

Balım Sultan Türbesi
Balım Sultan Türbesi – Hacıbektaş/Nevşehir

 

Balım Sultan, Hacı Bektâş-ı Velî Türbesi’nin yanında bulunan türbesindeki kapı kitâbesinde Hacı Bektaş’ın soyundan Resul Balı’nın oğlu olarak gösterilmişse de Bektaşî geleneği onun Resul Balı’nın değil Mürsel Balı’nın oğlu olduğu ve üstelik Hacı Bektaş’ın evliliği söz konusu olmadığından ancak “yol oğlu” olabileceği inancındadır.(1)

Balım Sultan’ın 1516 yılında öldüğü söylenmektedir.


(1). TDV İslâm Ansiklopedisi

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Kazak Abdal

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Kazak Abdal’ın bir şiirinden asıl adının Ahmed olduğu anlaşılmaktadır. Romanya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.