Bâr-ı mihnetden nihâl-i kametim ham olmasın ▪ Fuzûlî

Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilün

Bâr-ı mihnetden nihâl-i kametim ham olmasın
Başumuzdan sâye-i serv-i kadün kem olmasın

Görmesem ruhsâr ü kadd ü çeşm ü lalün dem-be-dem
Ömr bir an bir zeman bir lahza bir dem olmasın

Gerd-i fâhun azmi gerdûnitdl kim bu kadr ile
Şöhre-i âlem hemin îsî-i Meryem olmasın

İltimas itdüm sabâdan tûtiyâ çekdürmege
Ağlama ey göz gubâr-ı dergehi nem olmasın

Sen tek âfet geldügin bilmişdi kim Hak’dan melek
İltimas eylerdi kim âlemde âdem olmasın

Dir imiş zâhid ki olmak aybdur rüsvâ-yı ışk
Bu sözi f âş itmesün rüsvâ-yı âlem olmasın

Ey Fuzûlî zevk-i derd-i ıska noksan hayfdur
İhtiyât it penbe-i dâğunda merhem olmasın

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir yorum

  1. merhaba admin arama motorlarında bulamadığım içeriği burada buldum teşekkür ederim size sitenizi takip listeme aldım zaman zaman ziyaret edeceğim iyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.