Berk-i Hazân | Cenap Şahabettin

Bir varak-pâre-i hazân-dîde

Sonbahar görmüş bir yaprak parçası

Ayrılıp sâk-ı meyve-bârından

Meyve yüklü dalından ayrılıp

Düştü bir şâirâne ümmîde

Şairane bir ümide düştü

 

Sandı kim sarsar-ı gusûn-efken

Sandı ki dalları kıran rüzgar

Başka bir yerde eylemiş ihzâr

Ona başka bir yerde hazırlamış

Ona mahsûs taze bir Gülşen

Kendine ait bir gül bahçesi

 

Peyrev-i rüzgâr-ı köhne bahâr

Köhne bahar rüzgarının ardına düşerek

Olarak bir zaman havâlarda

 

Nâ-şikîbâne etti geşt ü güzâr.

Sabırsızlıkla gezip dolaştı

 

Mütesâdif olurdu her yerde

Tesadüf olurdu her yerde

Başka bir âlem-i gam-efzâya

Başka bir kederli aleme, üzüntüye

Başka bir ye’se, başka bir derde

Başka bir ümitsizliğe başka bir derde uğrardı

 

En sonunda düşünce gabrâya

En sonunda yere düşünce

Dedi: -Eyvah, bu ümmîd ile ben

Dedi: -Eyvah bu ümitle ben

Düştüm âgûş-ı hâk-i sevdaya!

Düştüm siyah toprağın kucağına

 

Kıldın âvâre sevgilim beni sen

Kıldın başıboş sevgilim beni sen

Ben de şimdi misâl-i berk-i hazân

Bende şimdi sonbahar yaprağı misali

Geçerim bir hevesle her yerden.

Geçerim bir hevesle her yerden.

 

Seni gördüm de ey perî, gönlüm

Seni gördüm de ey peri, gönlüm

Düştü bir âşıkâne ümmîde

Düştü bir aşıkane ümide

Tâ ebed kaldı serserî gönlüm!

Sonu olmayan serseri gönlüm!

Cenap Şahabettin Mektep, No:27, 1312/1896

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Temâşâ-yı Hazân | Cenap Şahabettin

Gel bugün de, sükût ile güzelim İhtizâr-ı hazânı seyredelim: Gel bugün de, güzelim sonbaharın can …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.