Bildirirdim derdimi bir âh ile cânâne hep | Nef’î

Bildirirdim derdimi bir âh ile cânâne hep
Korkarım sûz-ı derûnumdan felekler yana hep

Bildirirdim derdimi bir âh ile sevgiliye hep.
Ama korkarım içimin ateşinden ya gökler yanarsa hep.

Gün gibi bilmem kimin gam-hânesin pür şevk ider
Halk-ı âlem mübtelâ bir âfet-i devrâna hep

Bilmem, güneş gibi kimin gam evini neşeyle doldurur.
Dünya halkı müptela olmuş bir âfet-i devrâna (devrin âfeti, çağının en güzeli) hep.

Dâne virmez hırmeninden merdüm-i dânâya çarh
Bezl ider varını ammâ bulsa bir nâdâna hep

Felek, harmanından bilge insanlara bir buğday tanesi bile vermez.
Ama bir cahil bulsa ,neyi varsa saçar ona hep.

Ceng iderler dîdede her şeb hayâl-i yâr içün
Girseler müjgânlarım n’ola boyunca kana hep

Savaşırlar gözümde her gece yarin hayali için.
Şaşılır mı kirpiklerim girseler boylarınca kana hep.

Olmaz ey Nef’î bu vâdîde benimle hem-inân
Gelsin esb-i tab’ına mağrûr olan meydâna hep

Ey Nef’î, bu şiir vadisinde benimle atbaşı gidebilecek kimse yoktur.
Gelsin tabiatının atıyla böbürlenen varsa meydana hep.

Nef’î

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.