13. Yüzyıl Halk Şairleri

Âşık Paşa

13. Yüzyıl halk şairlerindendir. 1272 yılında Kırşehir’de doğmuştur. Baba İlyas’ın oğullarından Muhlis Paşa’ın oğludur. Dedesi Baba İlyas Cengiz Han’ın ordularından kaçarak Horasan’dan Anadolu’ya gelip Kırşehir’e yerleşmiştir. Dîndar birisidir, mutasavvıf bir aile geleneğinde yetişmiştir.  Bu nedenle …

Devamı »

Yûnus Emre

Yûnus Emre, 13. yüzyıl halk şairidir. Hayatı hakkında kesin ve yeterli bilgi yoktur. Eskişehir’de doğup öldüğü söylenir. Hayatı efsanelerle örülmüştür. Varlık – yokluk, İnsan – Tanrı – ölüm ilişkilerini güçlü bir kültür donanımı ve büyük …

Devamı »