18. Yüzyıl Halk Şairleri

Meftunî

18. yüzyıldan kalma “Cönk”lerde adına, şiirlerine rastlanan Meftunî’nin yaşamıyla ilgili başkaca bilgi yoktur. Şiirlerinde sürekli olarak “aşk” konusunu işlemiş. Dili, hemen bütün 18. yüzyıl halk ozanlarında olduğu gibi Osmanlı Türkçesiyle zaman zaman karışmış ise de …

Devamı »

Mecnûnî

Yaşamıyla ilgili hemen hemen hiçbir bilgi edinilemeyen Mecnûnî’nin en ilginç yanı Ermeni oluşudur. Araştırmacılar Mecnûnî’nin Ermeniliği konusunda birleşiyorlar. Ancak, Mecnûnî takma adıyla halk şiirimizin geleneği doğrultusunda Türkçe şiirler söyleyen ozanın gerçek adını da bilemiyoruz. Burada …

Devamı »

Levnî

Hayatı hakkındaki bilgilere Ayvansaraylı Hafız Hüseyin’in Mecmua-i Tevarih’inde ve 18. yüzyılın başlarında İstanbul’da bulunan Boğdan Beyi Kantemiroğlu’nun eserinden ulaşılabilmektedir. Ününü daha çok ressam olarak yapan, minyatürleriyle tanınan Levnî’nin bir başka yanı da, Âşık Ömer’in etkisinde …

Devamı »

Kabasakal Mehmed

Yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgilerimiz yok ama Rumelili olduğu, Köprülülerden Fazıl Mustafa Paşa’nın oğlu Ahmet Paşa’nın ordusunda çalıştığı, böylece Kabasakal Mehmed’e de bir asker-ozan gözüyle bakılabileceği anlaşılıyor. 1737’de Niş Kalesi’nin geri alınması üzerine iki destan yazmış. …

Devamı »

Hocaoğlu

Şiirlerinden Şam Valisi Nasuh Paşa’nın buyruğunda çalışanlardan olduğu, “Osmanoğlu” adıyla ün salmış Nasuh Paşa’ya dizdiği övgülerden anlaşılıyor. Şiirlerinde anlatılan olaylar da Nasuh Paşa’nın serüvenini doğruluyor. Paşanın ana görevlerinden biri Hac yolunu kapatarak soygunlar yapan, adamlar …

Devamı »

Balasan

Balasan’ın 18. yüzyılda yaşadığı, Genceli Ermeni bir keşişin kızı olduğu söyleniyor. Balasan nadir kadın ozanlardadır. Serüveni, yaygın bir söylenceye dayanıyor. “Balasan, evlenme çağına erişince Ağa Han adlı bir Türk beyini sevmiştir. Balasan’ın babası bu birleşmeye …

Devamı »