Kaside

Elif-nâme | Noksânî

Elif Allah üç harfdir noktası bir candadır Her biri neye işâret bilmeyen gümândadır Be bir nokta iki harf ile dü cihâna hükm ider Heyy ü bâkidir bilenler nokta-i be kandedir Te tevekkül kıl Hüdâ’ya gel …

Devamı »

Hayâl-i Bâl’den | Sirâcî

Duhter-i tersâlar ile etme ey dil ülfeti Pîşe kılma zâtına gayr-ı münâsib külfeti Kendi ârın bilmeyen âlemde bî-pervâ gezer Tîz gider hüsni anın artar dem-â-dem nekbeti Mü’min ü kâfir ki bir sûretde halk etmiş Hudâ …

Devamı »