Murabba

Murabba, bent adı verilen dört dizelik kıt’alardan oluşan şiir türüdür. Kelime anlamı “dörtlük” demektir. Aynı ölçüde dörder dizelik bentlerden oluşan nazım şeklidir. Uyak düzeni genelde aaaa/bbba/ccca/ddda/. şeklinde olmakla beraber, ilk bendi kafiyeli olmayan ya da sonraki bentlerde kafiyesi tekrarlanmayan murabbalar da vardır.

Murabba | Gaybı Sun’ullah

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün Ey tecellî-i cemâlin talibi Gel cemâl-i pire candan tâlib ol Vey tesellî-i visalin râgıbı Gel cemâl-i pîre candan tâlib ol Sâlik-i râha gerekdir aşk-ı Hak Merd-i Hakka hidmet eyle al sebak …

Devamı »