Terkîb-i Bend

Terkîb-i Bend, bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. Yaşamdan, talihten şikayet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir.

Terkîb-i Bend II | Ziyâ Paşa

اى قدرتكه اولميان آغاز و تناهى ممكن دكل اوصافكى ادراك كماهى Ey kudretine olmayan âğâz u tenâhî Mümkin değil evsâfını idrâk kemâhî Ey kudretinin başlangıcı ve bitişi olmayan, Sıfatlarını olduğu gibi idrak mümkün değil. هر …

Devamı »

Terkîb-i Bend I | Ziyâ Paşa

ساقى كتور اول باده ي كيم مايۀ جاندر ارامده عقل مﻻمت زده كاندر Sâki getür ol bâdeyi kim mâye-i cândır Ârâm-dih-i akl-ı melâmet-zedegândır Saki, o şarabı getir ki canın mayasıdır, Ayıplanmış kimselerin aklına huzur verir. …

Devamı »

Terkib-i Bend VII

Her şahsı harîm-i Hakk’a mahrem mi sanırsın? Her tâc giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın? Her dokunulmazlığı olanı Allah’a yakın mı sanıyorsun? Her taç giyen çulsuzu Edhem mi sanıyorsun? (Edhem: Tacını tahtını bırakıp evliyadan olan Belh …

Devamı »