Cevat Dursunoğlu

1892 yılında Erzurum’da doğdu. Ayazpaşa mektebi Mülki Rüşdiye ve İdadi’de okudu. 1910 yılında İdadiyi sınıf birincisi olarak bitiren Dursunoğlu, Marif nezaretinin açtığı sınavı kazandığında Almanya’ya yüksek tahsile gönderildi.

cevatdursunogluBerlin- İlfelt Gimnazyumu Felsefe Fakültesi’nde Almanca, Jena Üniversitesinde Felsefe, Sosyoloji ve Pedagoji öğrenimi gördü.

Temmuz 1914’de yedek subay okulunda 6 ay okuduktan sonra Teğmen olarak 3.Ordumuz emrinde Erkan-ı Harbiye Almanca tercümanı oldu.

1918’de Vilayet-i Şarkiye ve Müdafa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti İstanbul merkezinden Erzurum şubesinin açılma iznini alarak Erzurum’a geldi.

1920 başında Erzurum muallim mektebi, Kasım 1920’de Kars Maarrif Müdürü ve bir ay süre ile mutasarrıf vekili oldu. Yeni kurulan bu sancakta, Erzurum’dan öğretmenler getirerek Şark Cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşanın desteğiyle 18 yaşında olan gençleri bile mektebe aldırarak Temmuz 1921’de Kars’tan ayrılıncaya kadar Milli eğitime önemli hizmetlerde bulundu.

1921’den 1924’e kadar Erzurum Lisesi Müdürlüğü yapan Dursunoğlu sırasıyla Doğu vilayetleri Muarrifi müfettişliği orta öğretim umum müdürlüğü, Almanya- Avusturya- Macaristan Türk talebe müfettişliği, maarif vekaleti teftiş heyeti reisliği, yüksek öğretim ve güzel sanatlar umum müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1942-46 Kars, 1946-50 Erzurum milletvekilliği ve Cumhuriyet halk partisi Umumi idare heyeti azalığı, 1949-53 CHP genel sekreter yardımcılığı ve Ulus gazetesi başyazarlığı yaptı.

1961’de kontenjandan kurucu meclis’de Erzurum milletvekili oldu 1965’de politikadan çekildi. Halkevleri ve Türk Dili Kurumu asli, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün ise şeref üyesi oldu.

1946’daAnkara’da bastırdığı “Milli Mücadele’ de Erzurum” kitabının genişletilmiş 2 tertip müsveddeleri ile, Atatürk’ün emriyle katıldığı 1920 Bakü konferansı’nın hatıra müsveddeleri küçük kızı Sevim Budak Hanım’dadır Dursunoğlu 11 Ocak 1970’de Ankara’da vefat etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.