Cihân Mülkünde Her Bir Varlığın Yokluktur Encâmı | Dertli

Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün

Sür ey sâki ayağın gel irişdir câm-ı gülfâmı
Cihân mülkünde her bir varlığın yokluktur encâmı

Felek bir pehlivandır kim ayağın kimseler çelmez
Sakın meydâna at sürme bilirsün gûr-ı Behram’ı

Ne denlü padişah olsan felekden kam alur sanma
Biraz gün gösterir amma nihayet eyler akşamı

Ne peygamber ne mürsel ne veli kalmıştır âlemde
Gelüb geçdi fenâdan kaldı dillerde serencâmı

Terezzuk kaydına düşme sakın âlemde sen Dertli
Seni mesrûr ider bir gün Hüdâ’nın lütf u ihsânı

Dertli


Tek, Recep (2011). Türk Edebiyatında Dertli Olgusu Âşık Dertli ve Eserleri (İnceleme-Metin). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi. 420.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.