Derdile Mihneti Bana Mı Verdin | Dertli

Nahnü kasemnâda taksimde Mevlâ
Bu noksan kısmeti bana mı verdin
Âleme safâlar eyledin ata
Derdile mihneti bana mı verdin

İçirdin feleğin câm-ı zehrini
Aldı gam leşkeri gönül şehrini
Bunca yıldır çekdim yeter kahrını
Diyâr-ı gurbeti bana mı verdin

Geleli dünyaya rahm-ı mâderden
Gönül şâd olmadı gamdan kederden
Dürlü serencamlar geçirdim serden
Hem kahrı kesreti bana mı verdin

Bu nasıl tecelli bilmem ne hikmet
Cihâna serpilmiş dâne-yi kısmet
Dertliyi gurbette aldı kasâvet
Firâkı hasreti bana mı verdin.

Dertli


Tek, Recep (2011). Türk Edebiyatında Dertli Olgusu Âşık Dertli ve Eserleri (İnceleme-Metin). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi. 324-325.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.