Din şeriat rayetini ali kılgan Mustafa | Rabguzi

Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Din şeri’at rüyeti ‘ali kılgan Mustafa
Küfr ü zulmet tuğlarının yerge çalgan Mustafa.

Ol ata ile anasın üdürüp ümmet üçün
Yalbarıp Hakdın şefaat satkun algan Mustafa.

Kavmi ‘arın kütürmedin kökke ağgan lsa ol
Ümmetiga buluşban yerde kalgan Mustafa.

Ol kıyamet gün şefaatın şefaatın kurını kurşaban
Yalnayu turgan tilindin asi yulgan Mustafa

Ol yigirimi üç yıl emgeb körmedi tün uykusun
Asi ümmet yazukını Hakda asi koygan Mustafa

Savçılar Mirac tüninde Beyt-i Makdis’ke gelip
Her şefaat öteyürdü başçı bulgon Mustafa

Iner erken Mustafanı indep eltken Cebrail
Yoklayurda Cebrailni yolda salgan Mustafa.

Günümüz Türkçesiyle düz metin olarak yaklaşık ifadesi: “Din şeriat bayrağını yükselten, küfür ve zulmet tuğlarını yere çalan Mustafa’dır. O ata ve anasını bir tarafa koyup ümmeti için Allah indinde şefaatte bulunacaktır. İsa kavminin arına dayanamayıp göğe çıkarken Mustafa ümmetiyle yerde kaldı. O kıyamet günü şefaati ile alev gibi yanan asi ümmetini kurtaracaktır. O yirmi üç yıl gece gündüz uyumadan asi ümmetini kurtarmak için çalıştı. Peygamberler miraç gecesi Beytü’l-Makdis’e gelip önder Mustafa’dan şefaat istediler.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Atabetü’l Hakayık

XII. asır Türk edebî yadigârlarının biri “Atabetü’l Hakayık” (Hakikatler Eşiği) eseridir. Onu Ahmed Yüknekî yazmıştır. Bu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.