Dostum alem seninçün ger olur düşmen bana | Fuzûlî

Dostum alem seninçün ger olur düşmen bana
Gam degil zira yetersin dost ancak sen bana

Dostum eğer senin yüzünden herkes bana düşman olursa
Bu dert değil zira bana dost olarak yalnız sen yetersin.

Aşka saldım ben beni pend almayıp bir dosttan
Hiç düşmen eylemez anı kim ettim ben bana

Bir dostun nasihatını dinlemeyip kendimi aşka saldım.
Benim kendime ettiğimi hiçbir düşman yapamaz.

Can ü ten oldukça benden derd ü gam eksik değil
Çıksa can, hak olsa ten, ne can gerek ne ten bana

Canım ve tenim var oldukça benden dert eksik olmaz.
Canım çıksa, tenim toprak olsa daha iyi çünkü bana ne can ne de ten gerekli değil.

Vasl kadrin bilmedüm fürkat belâsın çekmedin
Zulmet-i hecr itdi çoh târîk işi rûşen bana

Ayrılık belasını çekmeden kavuşmanın değerini bilmedim.
Çok karanlık bir işi bana ayrılık karanlığı aydınlattı.

Dûd ü ahkerdür bana serv ile gül ey bâğbân
N’eylerem ben gülşeni, gülşen sana, külhan bana

Ey bahçivan! Benim gönlümün ateşi gül, ahımın dumanı da servidir.
Ben gülşeni ne yapayım. Gülşen senin olsun, külhan da benim.

Gamze tigin çekti ol mah olma gaafil ey gönül
Kim mukarrerdir bu gün ölmek sana, şiven bana

Ey gönül! O ay yüzlü göz süzme (gamze) kılıcını çekti. Gafil olma.
Bugün senin ölmen, benim de yas tutmam kararlaştırılmıştır.

Ey Fuzûlî çıksa can çıkmam tarik-i aşktan
Reh-güzer-i ehl-i aşk üzre kılın medfen bana

Ey Fuzuli! Canım çıksa aşk yolundan çıkmam.
Mezarımı aşıkların gelip geçtiği yol üzerine yapın.

Fuzûlî

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.