İdeli ẓevķ-i taḥayyür ġamı tiryâk baňa | Nâ’ilî

ايده لى زوق تحير غمى ترياك بكا
اولدى وا سوخته كى مايه ادراك بكا
İdeli ẓevķ-i taḥayyür ġamı tiryâk baňa
Oldı vâ-sûḫtegi mâye-i idrâk baňa
Hayretten duyduğum zevk bana gamı panzehir yapalı, idrâkin mayası beni yeniden yaktı.

دامن آلوده لكم عشقه ايدردم تعليق
ويرمه آلايشه رخصت نظر پاك بكا
Dâmen-âlûdeliğim ‘aşka iderdüm ta’lîķ
Virse âlâyişe ruḫṣat naẓar-ı pâk baňa
Mürşidimin temiz bakışı eğer gösterişe izin verseydi, eteğimin bulaşıklığının nedeni aşktır derdim.

ايتدرور ثروت سرمايه غيرت بيلوريك
تلف نقد نياز ايتمه ده امساك بكا
İtdürür ṧervet-i sermâye-i ġayret bilüriň
Telef-i naķd-ı niyâz itmede imsâk baňa
Gayret sermayesinin serveti yalvarıp yakarma parasını bol bol harcamama engel olur bilirim.

خوفم اولدر سبب رنجش هجرانك اولور
دل شوريده ايله بخت هوسناك بكا
Ḫavfım oldur sebeb-i renciş-i hicrânuň olur
Dil-şûrîde ile baḫt-ı heves-nâk baňa
Bu deli, divane gönülle tez canlı baht kavuşmayı isteyerek senin ayrılığını incitmeme neden olacaklar diye korkuyorum.

اكر اولمزسه پرشانى زلفك روزى
حشره دك بار كراندر بر آوچ خاك بكا
Eger olmazsa perîşânî-i zülfün rûzî
Ḥaşre-dek bâr-ı girândır bir avuç ḫâk baňa
Eğer saçının dağınıklığını görmek bana kısmet olmazsa, bu bir avuç toprak bana kıyamete kadar ağır bir yük olur.

قيزاروب باده دن  اول چشم سيه ناﺌليا
كورينور جامه سرخ ايله غضبناك بكا
Ḳızarıp bâdeden ol çeşm-i siyeh Nâ’ilî’yâ
Görinür câme-i surḫ ile ġażab-ı nâk baňa
Ey Nâ’ilî! O kara göz içkiden kızarınca, bana kırmızı elbiseleriyle öfke içinde görünür.

Fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.