Eğerçi köhne metâ’ız revâcımız yokdur | Nâbî

Mefâ’ilün Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün

Hattat: Mustafa Parıldar

Eğerçi köhne metâ’ız revâcımız yokdur
Revâca da o kadar ihtiyâcımız yokdur

Evet eski eşya gibiyiz, bir değerimiz, itibârımız yoktur. Değere ve itibâra da o kadar ihtiyacımız yoktur.

Misâl-i âb ederiz nîk ü bedle âmîziş
Bu kâr-gehde mu’ayyen mi’zâcımız yokdur

Su gibi iyi kötü herşeyle uyum sağlarız, bu iş yerinde belli bir huyumuz yoktur.

Tahammül eylemeden gayri vaz’-ı nâdâna
Kitâb-ı fenn-i hıredde ‘ilâcımız yokdur

Cahillerin yaptıklarına tahammül etmekten başka, akıl ilminin kitabında başka ilacımız yoktur.

O câh kim ola hem-dûş-ı ihtimâl-i zevâl
Teveccüh etde bile ibtihâcımız yokdur

Sona erme ihtimâli bulunan bir makama geçme ihtimâli bulunsa bile, bizim buna gönlümüz açık değildir.

Bizim bu kasr-ı sebük-sakf içinde ey Nâbî
Girân-sühanlar ile imtizâcımız yokdur

Ey Nâbî, bu derme çatma çatısı olan köşkte usandırıcı, ağır sözlüler ile uyuşmamız mümkün değildir.

Nâbî

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.