Eğerçi köhne metâ’ız revâcımız yokdur | Nâbî

Mefâ’ilün Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün

Hattat: Mustafa Parıldar

Eğerçi köhne metâ’ız revâcımız yokdur
Revâca da o kadar ihtiyâcımız yokdur

Evet eski eşya gibiyiz, bir değerimiz, itibârımız yoktur. Değere ve itibâra da o kadar ihtiyacımız yoktur.

Misâl-i âb ederiz nîk ü bedle âmîziş
Bu kâr-gehde mu’ayyen mi’zâcımız yokdur

Su gibi iyi kötü herşeyle uyum sağlarız, bu iş yerinde belli bir huyumuz yoktur.

Tahammül eylemeden gayri vaz’-ı nâdâna
Kitâb-ı fenn-i hıredde ‘ilâcımız yokdur

Cahillerin yaptıklarına tahammül etmekten başka, akıl ilminin kitabında başka ilacımız yoktur.

O câh kim ola hem-dûş-ı ihtimâl-i zevâl
Teveccüh etde bile ibtihâcımız yokdur

Sona erme ihtimâli bulunan bir makama geçme ihtimâli bulunsa bile, bizim buna gönlümüz açık değildir.

Bizim bu kasr-ı sebük-sakf içinde ey Nâbî
Girân-sühanlar ile imtizâcımız yokdur

Ey Nâbî, bu derme çatma çatısı olan köşkte usandırıcı, ağır sözlüler ile uyuşmamız mümkün değildir.

Nâbî

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.