«Tahammül mülkünü yıktın Hülâgû Han mısın kâfir
Aman dünyayı yaktın ateş-i sûzân mısın kâfir»
——Nedîm

Emîr Sultan

Asıl adı Şemseddin Mehmet/Muhammed’tir. Emîr Sultan’ın 770 (1368-69) yılı civarında Buhara’da doğduğu tahmin edilmektedir. Bursa’ya Yıldırım Bayezid zamanında geldiği biliniyorsa da tarihi kesin olarak belli değildir. Yıldırım Bayezid’in damadıdır. 1429 yılında Bursa’da ölmüştür.
Emîr Sultan, 15. yüzyılın ünlü sufileri arasında sayılıyor. Yaşadığı dönemde çok saygı görmüş, ün kazanmıştır.
“Menakıbname” adlı eseri ünlüdür. Bu yapıtında Emîr Sultan, başından geçenleri anlatır. Yalın, rahat deyişi dikkati çeker.

Emîr Sultan’ın Yıldırım Bayezid’in kızı Hundi Hatun ile evlenmesi kaynaklarda farklı şekillerde anlatılmaktadır. Menâkıp kitaplarına göre Hundi Hatun rüyasında gördüğü mânevî işaretler üzerine, Rumeli taraflarında seferde bulunan babasının rızâsını almadan Emîr Sultan ile evlenmiş, dönüşte durumu öğrenen padişah gazaba gelerek kızıyla damadını öldürmek üzere Süleyman Paşa maiyetinde kırk kişilik bir kuvvet göndermiş, ancak Emîr Sultan’ın kerametiyle bunlar birer “kadîd” kesilmiştir. Bursa’nın Yıldırım semtindeki Kaditler Mezarlığı’nın adının bu olaydan kaynaklandığı rivayet edilmektedir. Bunun üzerine Molla Fenârî Yıldırım’a, öldürülmesini emrettiği zatın peygamber soyundan bir kişi olduğunu, Anadolu’ya şimdiye kadar böyle değerli bir zatın ayak basmadığını, onun kayınpederi olmasının kendisi için büyük bir şeref vesilesi olduğunu, kendisini öldürmek için gönderdiği adamların bir anda kadîde dönüştüğünü belirten, kendisine bir daha tecavüz edilirse bütün şehrin helâk olacağını bildiren bir mektup göndermiştir. Molla Fenârî’yi Emîr Sultan’ın kerametine şahit göstermek isteyen bu mektubun tarihî bir vesika olma ihtimali zayıf bulunmakla birlikte onunla münasebetlerinin iyi olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Öte yandan Mecdî ve Belîğ, padişahın çok sevip saydığı Emîr Sultan’la kızını kendi rızâsıyla evlendirdiğini söylerler ki doğrusu da bu olmalıdır. (1)


(1). TDV İslâm Ansiklopedisi

Bu yazılar ilginizi çekebilir

İbrâhim Tennûrî

İbrâhim Tennûrî’nin Sivas’ta veya Amasya’da dünyaya geldiği söylenmektedir. Babası Sarrafoğlu Hüseyin Sivaslıdır. Annesi Amasyalı olduğundan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.