Erzurumlu (Bayburtlu) Emrah

Erzurum yakınlarında Tanbura köyünde 1777 (1815-1820)’de doğduğu sanılıyor. Halk ağzında dolaşan söylentilere göre, ilkin Erzurum’da medresede öğrenim gördü.  Ardında, Nakşibendi tarikatına girdi,  Halidiye kolunun şeyhi Mevlâna Halife bağlandı. Sevdiği Küçük Paşa’nın kızı bir ağanın oğluyla evlendirilince, çok üzüldü.  Tarikatta görgü ve bilgisini artırdıktan sonra  Sivas, Konya, Niğde, Tokat, Kastamonu illerinde geziye çıktı. Kastamonu’da Alişan Beyin sevgi ve yardımını kazandı. Uzun süre onun konağında kaldı. Evlendi. Beyin ölümüyle Kastamonu’dan ayrıldı. Sinop’u, Trabzon’u dolaştı. Karısının ölümüyle 1840’ta Sivas’tan Niksar’a geçti. Yaşamının geri kalan yıllarını orada geçirdi. Çıraklarından Tokatlı Nuri’nin bir şiirinde belirttiği gibi, 1860 yılında öldü. Kabri, Tekkebayırı Mezarlığı’nda Ali Pehlivan Türbesi’nin yanındadır.

Erzurumlu Emrah’ın türbesi – Niksar / Tokat

Dertli ve Gevheri gibi Emrah da Divan ve tasavvuf geleneğine özenen ürünler de verdi, ama bunlarda gereken yetkinlik ve özgünlüğe kavuşamadı, koşuk düzeni aksak ve dili ağdalıydı. Fuzuli, Baki ve Nedim’in etkileri göze batıyordu. Asıl başarısını Halk geleneğini sürdüren heceyle söylediği şiirlerde gösterdi. Özellikle koşma ve semaileriyle halk arasında haklı bir üne erişti. Çevresindeki kimi şairleri (Tokatlı Nuri vb.) etkiledi. Fakat Ercişli Emrah’ın bazı şiirleri yanlışlıkla ona mal edildi.
Erzurumlu Emrah olarak bilinen şairin aslen Bayburtlu Emrah olduğu belirtilmektedir

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Pir Sultan Abdal

Asıl adı Haydar olan Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılda yaşamış halk şairidir. Yaşamının büyük bölümü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.