Ey gül, ne aceb silsile-i müşg-i terün var | Fuzûlî

Ey gül, ne aceb silsile-i müşg-i terün var
Ve’y serv ne hoş cân alıcı işvelerin var.

Ey sevgili! Ne acayip (hayret verici) taze misk kokulu zincirin (saçın) var.
Ve ey servi !(sevgili) Ne hoş can alıcı işvelerin var.

Acıtdı meni acı sözün tünd nigâhun
Ey nahl-i melâhat ne aceb telh berün var.

Acı sözün, sert bakışın bana elem verdi.
Ey güzellik fidanı! Ne acayip acı meyven var.

Peykânları ile doludur çeşm-i pür-âbum
Ey bahr sağınma senün ancak güherün var.

Yaş dolu gözüm ( sevgilinin attığı) okların ucundaki sivri demirlerle doludur.
Ey deniz! Sadece senin incin var zannetme.

Ol seng-dile nâle-i zârun eser itmiş
Ey dil sana bu zevk yeter tâ eserin var.

Ağlayıp inlemen o taş yürekliye (sevgili) tesir etmiş.
Ey gönül! Sana bu zevk yeter, böyle bir eserin var.

Işk içre gönül düne ki men bî-hodem ancak
Ey gafil özünden senün ancak haberün var.

Gönül, aşk içinde yalnız ben kendimden geçtim deme.
Ey gafil! Senin ancak kendinden haberin var.

Çoh bahduguna gamze ilen bağrın üzersen
Her kime ki bakmazsan anunla nazarın var.

Süzgün bakışınla (gamze) baktığın çok kimsenin bağrını üzersin
Her kime bakmazsan ona iyilik ediyorsun demektir.

Işk ehline ol mâh Fuzûli nazar itmiş
Sen hem özüni göster eğer bir hünerin var

Fuzûlî, o ay yüzlü sevgili âşıklara bakıp teveccüh göstermiş.
Eğer bir hünerin varsa, sen de kendini göster.

Fuzûlî

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.