Feryâduma ol kâmeti şimşâd yitişmez | Bâkî

Feryâduma ol kâmeti şimşâd yitişmez
Benzer ki anun gûşına feryâd yitişmez

Feryadıma o şimşir boylu yetişmez.
Benzer ki onun kulağına feryat yetişmez.

Ser-menzile uşşâk irişür cümleden evvel
Ol mertebeye sa’y ile zühhâd yitişmez

Menzil yerine aşıklar ulaşır herkesten önce.
O mertebeye çalışmakla zahitler yetişemez.

Âhumdan önürdi yitişür kapuna eşküm
Germiyyet ile şöyle gider bâd yitişmez

Gözyaşım âhımdan önce yetişir kapına.
Sıcaklık sebebiyle yükselir rüzgar, yetişmez.

Yollarda kalur râh-rev-i Ka’be-i vaslun
Ömr âhir olur mevt irişür zâd yitişmez

Yollarda kalır vuslat Kâbe’sinin yolcusu.
Ömür biter, ölüm erişir, azık yetişmez.

Bu arsada Bâkî nice üstâda yitişdi
Âlemde bugün ana bir üstâd yitişmez

Bâkî bu arsada nice üstada yetişti.
Dünyada bugün ona bir üstat yetişemez.

Bâkî

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.