Folklor

Halk bilimi veya folklor, bir ülkede veya bölgede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalıdır Halk Edebiyatı araştırmalarının tarihi Halk Edebiyatı ürünlerinin ortaya çıkış ve yazılış tarihine göre oldukça yenidir. Avrupada Folklor Çalışmalarını doğuran şartların temelinde 1453 yılında Fatih’in İstanbul’un fethiyle Ortaçağ’ın kapanması yatar. (Doğu ticaret yolunun denizde araması) Dünyada ve ülkemizde yaygın bir görüş olarak, folklor teriminin İngiltere’de 22 Ağustos 1846 tarihinde W.J. Thoms tarafından ilk kez kullanıldığı kabul edilir. 

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Din şeriat rayetini ali kılgan Mustafa ▪ Rabguzi

Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün Din şeri’at rüyeti ‘ali kılgan Mustafa Küfr ü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.