Fukara Kulların Arzuhal Kıldı | Kabasakal Mehmed

Fukara kulların arzıhal kıldı
Ahvaller ziyade perişan oldu
Mâsumlar mektepte okumaz oldu
Mâsumlar duasın alın efendim

Mektebin önünde ahır yapıldı
Hep okuyan sıbyan geri çevrildi
Etme diyenlerin evi yıkıldı
Bunun ilacını görün efendim

Yiyiciler akçe ister cereme
Verilen malımız gelmez kaleme
Perişanlık şâyi oldu âleme
Kullarına imdad kılın efendim

Akşam olur yiyiciler derilir
Fukara kulların kusurun bulur
Haftada hem üç yüz kuruşun alur
Keyfiyet hâlimiz bilin efendim

Silahdâr yazmağa tertip olundu
Gitmeyenler için defter verildi
Üç yüzden ziyade kulun soyuldu
Reaya ahvalin bilin efendim

Yetmiş kadar adam mahbus bulundu
Nice bigünahlar zahimdâr oldu
Mütevellî imam sebebi oldu
Kulların ahvalin bilin efendim

Yetmiş âdem ile ihzar olundu
Reaya kulların hâli bilindi
Üç kimse üstüne hüccet olundu
Hâlimize merhamet kılın efendim

Kara Molla Oğlu araya girdi
Altı kese akçaya halâs buldu
Reayaya cebren sâlyâne oldu
Bize olan zulmü bilin efendim

Otuz kese akça tecrim olundu
Beş çifti olanın ikisi kaldı
Akbet Deveci Osman belâsın buldu
Sâirin hakkından gelin efendim

Reaya kulların çektiler gücün
İmam adam gönderdi töhmet içün
Devletli Beyfendimizin başıyçün
Tezkire edin de sorun efendim

Niş gibi kal’anın fethini kıldın
Koymadın küffardan intikam aldın
Âlemde gazilik şöhretin buldun
Kulların intikamın alın efendim

Kusurum afvinle eyle inâyet
Hafiften tarihi düştü hidâyet
Yoktur keremine asla nihayet
Mehemmed biçare kulun efendim

Kabasakal Mehmed


Arısoy, Sunullah (1995). Türk Halk Şiiri Antolojisi. Ankara: Bilgi Yay. 2009-2010.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.