Gönlüm açılur zülf-i perîşânunı görgeç ▪ Fuzûlî

Mef’ûlü – Mefâ’îlü – Mefâ’îlü – Fa’ûlün

Gönlüm açılur zülf-i perîşânunı görgeç
Nutkum dutulur gonce-i handânunı görgeç

Senin (dağınık) perişan saçını görünce gönlüm açılır. Gülen goncanı (ağız) görünce, nutkum tutulur (konuşamam).

Bahdukça sana kan saçılur dîdelerümden
Bağrum delinür nâvek-i müjgânunı görgeç

Sana baktıkça gözlerimden kan saçılır. Kirpiklerinin okunu görünce, bağrım delinir.

Ra’nâhğ ile kâmet-i şimşâdı kılan yâd
Olmaz mı hacil serv-i hırâmânunı görgeç

Şimşir ağacını beğenip güzellikte onu hatırlayan, senin salına­rak yürüyen servi boyunu görünce utanmaz mı?
Şimşad, şimşir denen düzgün boylu ağaçtır. Divan şiirinde sev­gilinin boyu şimşada da benzetilir.

Çok ıska heves ideni gördüm ki hevâsın
Terk itdi senün âşık-ı nâlânunı görgeç

Aşka heves eden çok kimsenin seni ninleyen âşığını görünce aşk arzusunu terkettiğini gördüm.

Kâfir ki degül mu’terif-i nâr-ı cehennem
İmâna gelür âteş-i hicrânum görgeç

Cehennem ateşine inanmayan kafir senin ayrılık ateşini gö­rünce imana gelir (Yani cehennemin varlığını kabul ederek imana gelir).

Nâzüklük ile gonce-i handanı iden zikr
İtmez mi haya la’I-i dür-efşânunı görgeç

Gülen gonca (açılmış gonca) yi güzellikle anan kimse senin inci saçan la’lini (dudağını) görünce utanmaz mı?

La’l açık istiare sanatı yapılarak dudak yerinde kullanılmıştır. Dudağın inci saçması gülerken inci gibi dişlerinin görünmesidir. Gülen (açılan) gonca senin dudağın gibi, inci saçamadığı için utanmalıdır.

Sen hâl-i dilün söylemesen n’ola Fuzûlî
İl fehm kılur çâk-i girîbânunı görgeç

Fuzûlî sen gönlünün halini söylemeyip gizlesen ne olur? El ya­kanın yırtığını görünce halini anlar.
Ağlayan, ıstırap çeken kimse üzüntüsünden yakasını yırtar ve sa­çını yolar, basma toprak serpermiş. Fuzûlî çektiği ıstırabı ve kederi an­latmak için bu mazmunları çok kullanmıştır.

Fuzûlî

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.