Gönül ayrı değilsin sen | Üftâde

Gönül ayrı değilsin sen
O yarinin visalinden
Nice bir zari kılursun
Anın her dem firakından

Meğer seni sever yarin
İşidüp ah ile zarir
Anın içün inilersin
Budur anın rızasından

Hicabım kalmadı hergiz
Mahvolup senden gayri iz
Bugün mestane-veş geldim
İçüp vahdet şarabından

İçenler vahdetin hamrın
Saladır anlara gelsün
Girüp sahra-yi vahdete
İçüp dostun zülalinden

Ne gam Üftâde çün sana
İrişdi vuslat-ı mahbub
Sunuldu cür’a-i vahdet
Anın lutf u atasından

Üftâde

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ya Rab senin mekânın yok | Harâbî

Ya Rab senin mekânın yok Yatağın yok yorganın yok Hem dinin hem imanın yok Her …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.