«Hattum hisâbın bil didün gavgâlara saldun beni
Zülfüm hayâlin kıl didün sevdâlara saldun beni»
—Bâkî

Hacı Bayram-ı Veli

Hacı Bayram-ı Veli, 14. Yüzyıl’da yaşamış , “Bayramiyye Tarikatı”nın kurucusu, mutasavvıf bir halk şairidir. Şiirlerinde “Bayramî” mahlasını kullanmıştır.
Doğum adı, Numan bin Ahmed, lâkâbı “Hacı Bayram”dır.1352’de Ankara’nın Çubuk suyu kıyısında Solfasol köyünde doğmuş, 1429 yılında Ankara’da ölmüş ve adını taşıyan caminin kıble yönüne gömülmüştür.
Hacı Bayram-ı Veli, Koyunluca Ahmet adında bir köylünün çocuğudur medrese eğitimi görmüştür. Eğitimini bitirdikten sonra bir süre müderrislik yapmıştır.

II. Murad verdiği ünlü bir fermanda, Hacı Bayram-ı Veli’nin talebelerinin, yalnız ilim ile meşgul olmaları için, onların vergi ve askerlikten muaf tutulduğu bildirmiştir.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Eşrefoğlu Rûmî

Eşrefoğlu Rûmî Mısır’dan Suriye’nin Hama kasabasına, daha sonra Anadolu’ya göç edip önce Manisa’ya, ardından da …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.