Hallâc-ı Mansûr

Halep’te kamçılanarak, vücudu parçalanarak, darağacına asılıp teşhir edilerek, kafası kesilerek ve yakılarak öldürül­dü. Külleri Dicle’ye atıldı.

Mansûr Hüseyin b. Mansûrü’l-Hallâcü’İ-Beyzavi (857-309/922) Hallâc, Hallâcü’l-Mansûr ve Hallâcü’l-esrâr diye anılır. Tasavvufla ilgili eserleri olan büyük mutasavvıflar­dandır. Babası Zerdüşt iken kendisi Müslüman olmuş ve Basra’da öğrenim görüp tasavvufa yönelmiştir. Gençliğini sıkı bir riyazet içinde geçiren Hallâc İslamiyeti yaymak, muhabbetullahı öğretmek için Mekke ve Kudüs’ten başla­yarak Isfahan, Kum, Keşmir, Hotan ve Tûrfan’a kadar ba­zen asker, bazen derviş kılığında dolaşarak vaazlar vermiş­tir. Üç kez hacca gitmiş, Bağdat’ta camide vaaz verirken “Allah benim kanımı sizlere helâl etti, beni öldürün. Beni öldürmek müslümanlara farz olmuştur. Öldürün de şehit olayım” diye bağırmıştır. Çarşı pazar dolaşır, bu sözleri söy­ler ve “ene’l-Hak” diye bağırırdı. Vaazlarındaki fikirleriyle taraftarlar ve düşmanlar kazandı. Tutuklanıp sekiz yıl ha­piste kaldı. Çıkınca aynı fikirleri söylediğinden bazı ayak­lanmalara neden oldu. Yeniden tutuklanıp yargılandı. Fi­kirleri şeriate aykırı görülerek ölüm cezasına çarptırıldı. Halep’te kamçılanarak, vücudu parçalanarak, darağacına asılıp teşhir edilerek, kafası kesilerek ve yakılarak öldürül­dü. Külleri Dicle’ye atıldı. Hallâc-ı Mansûr’un fikirleri ölümünden sonra hızla ya­yılmıştır. Özellikle “ene’l-Hakk” sözü tasavvuf düşüncesi­nin anlatımında esas olmuştur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.