Harâbî

Asıl adının ” Ahmed Edîb ” olduğu, 1858 yılında doğup 1915 yılında öldüğünden başka yaşamıyla ilgili bilgi yoktur. Mezarının nerede olduğu hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Harâbî’nin bilinen tek eseri Dîvân’ıdır. Şairin kendi el yazısıyla telif ettiği Dîvân, 570 sayfadır. Gayr-ı müretteb olan Dîvân’ın bir nüshası, Süleymaniye Kütüphanesi İhsan Mahvi Balkır kitapları arasında 98 numarada kayıtlıdır. Dîvân’ın iki defterden ibaret bir diğer nüshası da İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığında K. 542 numaradadır. Dîvân’da 1 kaside, 28 tarih, 27 murabba, 5 muhammes, 7 müseddes, 4 mersiye, 8 müstezad, 295 gazel, 7 kıt’a, 1 lugaz, 38 müfred, 1 semai, 7 satranç, 66 nefes 17 koşma bulunmaktadır.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.