Hattum hisâbın bil didün gavgâlara saldun beni | Bâkî

Hattum hisâbın bil didün gavgâlara saldun beni
Zülfüm hayâlin kıl didün sevdâlara saldun beni

Ayva tüylerimin hesabını bil dedin, beni kavgalara saldın.
Saçımın hayalini et dedin beni sevdalara saldın.

Geh âb-veş giryân idüp geh bâd-veş pûyân idüp
Mecnûn-ı ser-gerdân idüp sahrâlara saldun beni

Bazen su gibi ağlatıp, bazen söğüt gibi koşturarak başı dönmüş mecnuna çevirip beni sahralara saldın.

Vaslum dilersin çün didün lutf idüben olsun didün
Yarın didün bir gün didün ferdâlara saldun beni

Madem bana kavuşmayı istersin, lütfederek olur dedin; yarın dedin, bugün dedin, beni ertelere saldın.

Yûsuf gibi ‘izzetde sen Ya‘kûb-veş mihnetde ben
Dil sâkin-i Beytü’l-hazen tenhâlara saldun beni

Sen Yusuf gibi izzetde, ben Yakup gibi sıkıntıda; gönül hüzünler evinde beni tenhalara saldın.

Bâkî-sıfat virdün elem itdün gözüm yaşını yem
Kıldun garîk-i bahr-ı gam deryâlara saldun beni

Bâki gibi elem verdin, gözyaşımı deniz ettin; beni üzüntü denizinde boğdun, deryalara saldın.

Vezin: Müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir yorum

  1. Sümeyye ERTUĞRAL

    Kalıbı yanlış bulmuşsunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.