İdrîs-i Muhtefî

İdrîs-i Muhtefî, bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Tırhala’da doğdu. Kaynaklarda doğum tarihi hakkında bir kayıt bulunmamaktadır. Asıl adı Hacı Ali Bey’dir. “İdrîs-i Muhtefî” adını şiirlerinde mahlas olarak kullanmıştır. Amcası, Kanuni’nin vezirlerinden Rüstem Paşa’nın terzisidir. Fakir bir ailenin çocuğu olduğundan amcası onu himayesine alarak terzilik mesleğini öğretmiştir.

Nahcıvan seferine giderken, Ankara civarındaki Kutluhan köyünde ikamet eden Bayramî-Melâmî kutbu Hüsâmeddin Ankaravî’yi ziyaret ettikleri sırada müridliğe kabul edildi. Hüsâmeddin Ankaravî, terzilik mesleğinden dolayı İdrîs peygamberi telmihen ona İdrîs lakabını verdi. Doğum tarihi kesinlikle bilinmiyorsa da, 1615 yılında ölmüştür kabri Kasımpaşa’da Kulaksız Mezarlığı’ndadır.

“Hamzavi”lerin başı sayılan İdrîs-i Muhtefî uzun süre ticaretle uğraştıktan sonra son zamanlarında köşesine çekilmiş. Ticari işleri dolayısıyla Sofya, Filibe Belgrad kentlerine gidip geldiği anlaşılıyor.

Günümüze İdrîs-i Muhtefî’nin fazla şiiri ulaşmamıştır. Kalanlara bakılınca, gerçeküstücü yaklaşımlar içinde, ince, yer yer alaycı, yergici söyleyişler olduğunu görüyoruz.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Teslim Abdal

Teslim Abdal’ın yaşamıyla ilgili yeterli bilgi yoktur. 16.yüzyılda yaşadığı, Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat’ı almasını dile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.