Kadı Mustafa Darir

Doğuştan kör olmasına rağmen hafızası çok kuvvetli olan ve bu sayede İslam ilimlerini ve Arapça’yı çok iyi öğrenen Darir , aynı zamanda iyi bir şairdir . Darir , gözleri görmeyen ama demektir.

Şair , 1377 yılında Mısır’a gitmiş ,Mısır sultanlığına bağlılığını bildirip , intisap etmek istemiştir. İlminin genişliği , sohbetinin güzelliği sayesinde sultanını meclisine kabul edilen şair, kendisi hakkında şunları söylüyor . ”Gerçi gözsüz kişinin gözü yoktur, ancak hafızası kuvvetli olur ; sözü gönlünde toplamaya , hatırda tutmaya kuvvetinin tesiri olur.”

mustafadarirDarir , Mısır’da hükümdarın yanında beş yıl kalmış ,sultanın toplantılarına, şiir meclislerine katılmıştır . Hükümdar bir gün Darir’e demişti :

Gel ey gözsüz bana bir sire söyle
Kim anda suret ü hem siret olsun
Hem anda ilm anılsın adl anılsın
Içinde ma’ni vü ma’rifet olsun
Bize eğlence olsun dinlemekde
Yüregümüze dahı kuvvet olsun

Darir , hükümdarın bu isteği üzerine Kitabu Siretü’r-Resulullah adlı Arapça bir kitabı Türkçe’ye çevirmiş ve Türk diline kıymetli bir eser kazandırmıştır.

Kadı Mustafa Darir’in “Mevlid”inden…

Rebiü’l-evvel ayı gutlu olsun,
Hemişe din ü dil guvvetlü olsun.

Resül’ün mövlüdü bu ay içinde,
Cahanda me’rûf ve meşhur oldı.

Nebi’nin anası mine Hatun,
Haber verdi bu söz mestur oldı.

Ayın on ikisi İsneyn gecesi,
Harab olmuş evim ma’mur oldı.

Evimden göklere bir nur çıhdı,
Ki dünya dobdolu ol nur oldı.

Döşendi bir büsat-ı ins Sündüs,
Havada eyle kim mestur oldı.

Dikildi üç alem Şerg’e vü gerb’e,
Birisi Kebe’de menşur oldı….

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Aşık Mevlüt İhsani

1928 yılında, Şenkaya’nın (1950 yılına dek Sarıkamış’a bağlı olan) Çermik köyünde doğdu. Asıl adı Mevlüt …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.