Kalenderî (Zulmet dilime doğdu gine şems-i cemâli) Âşık Kemâlî

Zulmet dilime doğdu gine şems-i cemâli
Çeşmimde güzâr eylemede şimdi hayâli

Gönlüm alarak sen beni ey dilber-i ra‘nâ
Yakdın dahi ol hüsnüne pervâne misâli

Yâr sevmek içün ‘âşıkı ta‘n eyleme vâ‘iz
Noksanını gör ‘âşık içün çekme vebâli

Gam gussa çeken rızk içün ‘âlemde eyâ dil
Beyhûde gider her işi bilmez ki bu hâli

Ey dil özünü bilmez ile eyleme ülfet
Aç cân gözünü ara bul erbâb-ı Kemâlî

Âşık Kemâlî


Kemâlî. Divançe. Millî Kütüphane, Yazmalar Koleksiyonu, No. 06 mil yz A 7660, vr. 2a.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.