Kâtibî

Yaşamıyla ilgili çok az bilgimiz olan halk ozanlarımızdan biri de Kâtibî ‘dir.
Bir şiirindeki “Halin nedir desen Katip Osmana” dizesinden asıl adının “Osman” olduğu anlaşılıyor. Evliya Çelebi’nin “Seyahatnamesi”nde sözü geçen saz şairlerindendir. Bu yüzden 17. yüzyılda yaşadığı sonucuna varılıyor.
Evliya Çelebi’nin yazdığına göre Kâtibî koyun ticareti yaparmış. “Kâtibî ” takma adını almasından okur yazarlığının olduğu saptanıyor.
4. Murat’ın Bağdad Seferi üzerine bir övgü şiiri de yazan Kâtibî ‘nin Kayıkçı, Kuloğlu, vb. halk ozanlarıyla çağdaş olduğu da şiirlerindeki dizelerinden anlaşılıyor. Kâtibî ‘nin 4. Murat’la birlikte Bağdad Seferi’ne katıldığı, kendisinin bir asker-ozan (Yeniçeri) olabileceği de ileri sürülen görüşler arasındadır.
Aruz ölçüsünü de kullanan Kâtibî ‘nın asıl önemi hece ölçüsüyle söylediği şiirlerde. Şiirlerine bakılınca, duygusal yanı ağır basan bir ozandır. Kullandığı dilde, Aşık Ömer’in başlattığı karmaşıklık, Osmanlıcaya özenti divan şiirine yaklaşma, dikkati çekiyor.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.