Kıl sabâ gönlüm perişan olduğın canana arz ▪ Fuzûlî

Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilün

Kıl sabâ gönlüm perişan olduğın canana arz
Sûret-i hâlin bu viran mülkün it sultâna arz

Derhem olmış sünbülün gûyâ ki kılmışdür ana
Mû-be-mû hâl-i dilüm diller uzadup şâne arz

Tende cânum bir perinündür emânet sahlaram
Ol zemândan kim emânet kıldılar insana arz

Halk küfr ehline îmân arz ider men dem-be-dem
Küfr-i zülfün eylerem göğsümdeki îmâna arz

Sûret-i bî-cân ile cennet dolar büt-hâne tek
Kılsalar cennetde tasvîrün çeküp gılmâna arz

Mün’imün arz-ı tecemmüldür işi fakr ehline
Nola ger dil kılsa her dem derd-i ışkun cana arz

Ey Fuzûlî beyle pinhan dutma eşk-i âlüni
Eyle her reng ile kim var ol gül-i handana arz

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.