Ko ağyârı gel ehl-i derd ile yâr olmak istersen | Usûlî

Ko ağyârı gel ehl-i derd ile yâr olmak istersen
Cefâ çek aşk ile yâr-ı vefâdâr olmak istersen

Gel bırak başkalarını, dert ehli ile dost olmak istersen.
Aşk ile cefa çek, vefalı dost olmak istersen.

Belâlar ejdehâsından yüzün döndürme ey tâlib
Cihânda genc-i maksûda talebkâr olmak istersen

Belalar ejderhasından yüzünü döndürme ey talip,
Dünyada maksadının hazinesine müşteri olmak istersen.

Gam-ı aşk ile bîmâr ol belâlar ihtiyâr eyle
Eğer şol yareli gönlüne tîmâr olmak istersen

Aşk gamı ile hasta ol ve belalar gelmesini iste,
Eğer şu yaralı gönlünü tedavi etmek istersen.

Gönülden derde düş bu kâr u bârı cümle terk eyle
Benim dîvâne gönlüm gibi bî-kâr olmak istersen

Gönülden derde düş, bu işi gücü tamamen terk eyle,
Benim deli gönlüm gibi işsiz/ bekâr olmak istersen.

Satıp dermânını derd al melâmet şehri içinde
Deli gönlüm gibi rüsvây-ı bâzâr olmak istersen

Satıp dermanını dert al, kınanma şehri içinde
Deli gönlüm gibi pazarın rezili olmak istersen.

Sözün işitme her dîvin gel öğren ehl-i dillerden
Süleymân Mantıku’t Tayr’ına Attâr olmak istersen

Sözünü işitme her şeytanın, gel öğren gönül ehli kimselerden.
Süleyman’ın (A.S.) kuş diline, Feridüddîn-i Attâr olmak istersen.

Belâ çek zehrler yut kimseye hergiz haber verme
Usûlî sen de bu sırdan haberdâr olmak istersen

Bela çek, zehirler yut ama kimseye asla haber verme.
Usûlî, sen de bu sırdan haberdar olmak istersen.

Usûlî

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.