Koşma (Azîmet eyleyip mülk-i ademden) Âşık Kemâlî

Azîmet eyleyip mülk-i ademden
Geldim bu ‘âleme bî-çâre düşdüm
Taallüm edip her esmâyı Âdemden
Meâlin fehm edip esrâra düşdüm

Erenler bezmine aldılar beni
Küşâd oldu anda gönül revzeni
Geçince boynuma ‘aşkın reseni
Meydân-ı erkânda ikrâra düşdüm

Kurbân oldum o meydâna girince
Hayyü’l-ebed buldum ikrâr verince
Kemâlî gûşuma telkîn erince
Hacı Bektâş Velî hünkâra düşdüm

Âşık Kemâlî


Kemâlî. Divançe. Millî Kütüphane, Yazmalar Koleksiyonu, No. 06 mil yz A 7660, vr. 22a.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.