Koşma (Hazret-i Mehdî Âl-i Resul’ün) Âşık Seyrânî

Hazret-i Mehdî Âl-i Resul’ün
Şartınca sikkenin kızıl[ı] çıktı
Ahkâm-ı vâlânın zevîl ahvalin
Re’yinden ehl-i halk usanıp bıktı

ʿÂlemde idrakler ol kavm-i Firenk
Ahval-i ʿâlemi kaldı diğer renk
Dîn-i Muhammed’e tuç zenberek
Atıp iʿtikad-ı İslam’ı yıktı

Gör ehl-i İslam’ın çille çekmezin
Gör çillekeşlerin boynun bükmezin
ʿAdalet küpünün döktü pekmezin
Zulüm sirkesinin koruğun sıktı

Mazlum Seyrânî’nin malın yiyenin
Tanrılık davası tacın giyenin
Mertebem Rabb’inden âlâ diyenin
Hak derya çamurun ağzına tıktı

Âşık Seyrânî


Aydoğdu, Betül (2011). Türk Edebiyatında Seyrânî Olgusu: Develili Seyrânî ve Eserleri (İnceleme-Metin). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kayseri. 429-430.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.