Koşma (Sakî bize neye sunarsın câmı) Mecnûnî

Sakî bize neye sunarsın câmı
Âşıka neylesin bâde-i engûr
Mest olup gezerim subh ile şâmı
Bilirsin olmazam haşre dek mahmûr

Beni mest eyledi aşkın şarâbı
Nağme-i âhımla buldum hesâbı
Bana arz eyleme çeng ü rubâbı
Dokunmaz kûşeme sedâ-yı tanbûr

Dâim âh eylemek olmuştur kârım
Aşk ile bir yerde yoktur karârım
Yanıma gelince gül yüzlü yârım
Bilirim dil mülkün eylemez ma‘mûr

Mecnûnî dâima gözetir râhı
Bu sözümde hılâfım yok billâhi
Her bir murâdına erer vallâhi
Hüsnüne güzeller olmasa mağrûr

Mecnûnî


Köprülü, M. Fuad (1940). Türk Sazşairleri, II Antoloji XVI-XVIII. Asırlar. İstanbul: Kanaat Kitabevi Yay. 375.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.