Koşma (Vurdu ciğerimden bir kaşı kâre) Tokatlı Âşık Nûrî

Vurdu ciğerimden bir kaşı kâre
Eyvâh fidan iken soldum ağlarım
Ararım derdime bulmadım çâre
Bu derdi devâsız buldum ağlarım

Rûz u şeb hicr ile ederim feryâd
Dil-bend-i zülfünüm gül ile âzâd
Gidüb bâb-ı yâre idem istimdâd
Genç yaşımda garib kaldım ağlarım

Bir gün bin kan ider öter müjgân
Feda itdin bize baş ile can
Kabul et Nûrî’yâ yar sana kurban
Abd-ı visâline geldim ağlarım

Tokatlı Âşık Nûrî


Aydın, İbrahim Seçkin (2001). Tokatlı Nûrî’nin Şiirlerinde Gelenek ve Halk Eğitim Unsurları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 166.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.