Kuloğlu

Kuloğlu 17. yüzyılın en önemli halk ozanlarından biri olarak görülüyor. Kuloğlu’nun yaşamıyla ilgili bilgilerimiz de yeterli değildir. Şiirlerinden çıkarılabildiğine göre, öncelikle asker-ozanlardan olduğu, hem kara askerliği, hem deniz askerliği yaptıgı anlaşılıyor. Cezayir’deki savaşlara katıldığı gibi 4.Murat’ın ünlü Bağdat Seferi’ne katıldığı şiirleriyle ortaya çıkıyor.
Kuloğlu’nun asıl adı üzerinde iki görüş var: Birinci görüş asıl adının “Süleyman” olduğu, öteki görüş ise “Mustafa” olduğu yönündedir.
Kuloğlu’nun adı Evliya Çelebi’nin ünlü “Seyahatname”sinde geçiyor, Kayıkçı Kul Mustafa, Kâtibî, Aşık Ömer’le çağdaş bir ozan olduğu anlaşılıyor. Kuloğlu, bir yandan yiğitlik şiirleri söylerken, bir yandan da aşk üzerine şiir söylemiş, sazıyla seslendirmiştir. Kimi araştırmacılara göre Safranbolu’ludur. Oğlu da dönemin Muhasip Mehmet Paşa adıyla tanınan sayılı devlet adamlarındandır. Çok genç denebilecek bir yaşta, (40 yaş sularında) öldüğü ileri sürülmektedir.
Yaşadığı dönemde yaygın bir ünü, saygınlığı vardır. Kendisinden sonra gelenler üzerinde de etkileri görülmüştür. Dili, yalın, deyişi etkindir. Bununla birlikte yer yer Kuloğlu da Osmanlıcanın açmazlarına düşmüştür.
“Aşık Edebiyatı”nın önemli kişilerinden, bir bakıma öncülerinden sayılan Kuloğlu’ndan, yazık ki, yeterli sayıda şiir kalmamıştır. Ya da daha el atılamamış “Cönk”lerin, “Mecmua”ların sayfalarında bizlere ırak duruyorlar.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.