Tevfik Fikret

Mâ’i Deniz | Tevfik Fikret

Feilâtun / Feilâtun / Feilâtun / Feilun
Sâf ü râkit… Hani akşamki  tegayyür heyecân?
Saf ve durgun… Hani akşamki coşku heyecan?
Bir çocuk rûhu kadar pür-nisyân,
Bir çocuk ruhu kadar her şeyi unutan,
Bir çocuk rûhu kadar şimdi münevver, lekesiz,
Bir çocuk ruhu kadar şimdi parlak, lekesiz,
Uyuyor mâi deniz…
Uyuyor mavi deniz…
 
Ben bütün bir gecelik cûş-i ahzânımla,
Ben bütün bir gecelik hüzünlerimin çoşkunluğuyla,
O hayâlât-ı pêrişânımla
O perişan hayallerimle
Müteşekk’, lâim,
Şikayetçi, dargın,
Karşıdan safvet-i mahmûrunu seyretmedeyim…
Karşıdan mahmur saflığını seyretmedeyim…
 
Yok, bulandırmasın âlûde-i zulmet bu nazar,
Yok, bulandırmasın, karanlıklar çöktüren bakışım,
Rûh-i mâsûmunu, ey mâi deniz…
Senin masum ruhunu, ey mavi deniz…
Âh, lâkin ne zarar!
Ah, eğer zararı yoksa!
Ben bu gözlerle mükedder, âciz,
Ben kederli ve aciz, bu gözlerle,
Sana baktıkça teselli bulurum, aldanırım;
Sana baktıkça teselli bulurum, aldanırım;
Mâi bir göz elem-i kalbime ağlar sanırım.
Mavi bir göz kalbimdeki elemlere ağlar sanırım.
 
Tevfik FİKRET

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Gayyâ-yı Vücûd | Tevfik Fikret

Bazı kırlarda gezerken görülür nefretle; Bir çukur yerde birikmiş mütekeddir bir su, Solucanlarla, sülüklerle, yılanlarla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.