Mecnûnî

Yaşamıyla ilgili hemen hemen hiçbir bilgi edinilemeyen Mecnûnî’nin en ilginç yanı Ermeni oluşudur. Araştırmacılar Mecnûnî’nin Ermeniliği konusunda birleşiyorlar.
Ancak, Mecnûnî takma adıyla halk şiirimizin geleneği doğrultusunda Türkçe şiirler söyleyen ozanın gerçek adını da bilemiyoruz. Burada asıl üzerinde durulması gereken konu, Mecnûnî’nin Türk kültürüyle bütünleşmesidir.
Türk-Ermeni ilişkileri açısından önemle üzerinde durulması gereken bir noktadır bu.
Mecnûnî’nin yazdıklarından, Divan Edebiyatı’nı bildigi anlaşılıyor. Kullandığı Türkçe bakımından daha çok kentlerde yaşamış bir ozan olduğu izlenimini veriyor.

Halk şiirimizin, büyük ozanlar, etkin kişiler yetiştiremediği bir dönem 18. yüzyıldır. Mecnûnî’nin bu dönemde yaşayarak Türkçe şiirler söylemiş olması, özellikle dikkati çekicidir. Üstelik, duyarlıktan yoksun olmayan, dili biraz karışık da olsa, söylemesini bilen bir ozan olduğu görülüyor.


Arısoy, Sunullah (1995). Türk Halk Şiiri Antolojisi. Ankara: Bilgi Yay.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.