Meni candan usandurdı cefâdan yâr usanmaz mı|Fuzûlî

Mefâ’îlün / Mefâ’îlün / Mefâ’îlün / Mefâ’îlün
 
Meni candan usandurdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı ahumdan murâdum şem’i yanmaz mı
 
Sevgili, cefası ile beni canımdan usandırdı, cefa etmekten kendisi usanmaz mı? Âhımın ateşinden gökler yandı, muradımın mumu ha­lâ yanmaz mı?
 
Kamu bimârına canan devâ-yı derd ider ihsan
Niçün kılmaz mana derman meni bîmâr sanmaz mı
 
Sevgili, bütün aşk hastalarının derdine deva ihsan ettiği halde bana niçin derman etmiyor, beni hasta sanmaz mı?
 
Gamum pinhan dutardum men didiler yâra kıl rûşen
Disem ol bî-vefâ bilmen inanur mı inanmaz mı
 
Gamımı gizli tutardım, yâre açıkla dediler. Bilmiyorum söylesem, o vefasız inanır mı, inanmaz mı?
 
Şeb-i hicran yanar cânum töker kan çeşm-i giryânum
Uyadur halkı efgânum kara bahtum uyanmaz mı
 
Ayrılık gecesinde canım yanar, ağlayan gözüm kanlı yaş döker. Feryâd ve figanım halkı uyandırır. Kara bahtım niçin uyanmaz, bilmiyorum.
 
Canın yanması ve gözün yaş dökmesi acık istiare yoluyla muma benzetilmiştir. Yukarıda da geçtiği üzere Fuzûlî, canı ipliğe, canın yan­masınıda mumun içindeki fitilin yanmasına benzetir. Talihsiz kişi için kara bahtlı, talihli kişi için de bahtı uyanık, deyimleri vardır. Fuzûlî’nin bütün şiirlerinde olduğu gibi burada da Türkçe deyimlerle nasıl canlı bir şiir dili yaratmış olduğunu görmekteyiz.
 
Gül-i ruhsâruna karşu gözümden kanlu ahar su
Habîbüm fasl-ı güldür bu ahar sular bulanmaz mı
 
Gül gibi yanağına karşı gözümden kanlı yaş akar. Sevgilim! Gül mevsimidir, akar sular bulanmaz olur mu? Sevgilinin güle benzeyen yanağı, güllerin açtığı bahar mevsimi ile, gözünden akan kanlı yaşlar da baharda suların bulanık akması ile ilgili olup leff ü neşr sanata yapılmıştır. Ayrıca gül ile kan arasında renk dolayısıyla tenasüp sanatı vardır. Gramerde geniş zaman olan «akar» ile bundan yapılmış olan «akarsu» arasındaki anlam değişikliğinden yararlanarak cinas sanatı yapılmıştır.
 
Degüldüm men sana mâ’il sen itdün aklumı zâ’il
Mana ta’n eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı
 
Ben sana gönül vermemiştim. Aklımı sen çeldin. Beni ayıplayan gafil kişi seni görünce, beni ayıpladığından dolayı utanmaz mı?
 
Fuzûlî rind-i şeydâdur hemîşe halka rüsvâdur
Sorun kim bu ne sevdâdur bu sevdadan usanmaz mı
 
Fuzulî, daima halka rezil rüsva olan çılgın, bir rinttir. Bunun nasıl bir sevda olduğunu kendisine sorun, bu sevdadan usanmaz mı?

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.