«Menüm tek hiç kim zâr ü perişan olmasun yâ Rab
Rab Esîr-i derd-i ışk u dâğ-ı hicran olmasun yâ Rab»
—Fuzûlî

Muhyiddîn Abdal

Muhyiddîn Abdal’ın doğum yılı bilinmemektedir. Aydın’da doğduğu, Edirne’ye göçtüğü ve Bulgaristan sınırındaki Çöke’ye (Hacıdanişment köyü yakınlarındaki Muhittin Baba Tepesi çevresine) yerleştiği ifade edilmektedir. Eşrefoğlu Rumî’nin oğlu olduğu bilgisi tartışmalıdır. Doğum tarihi hakkında hiçbir bilgi ve belge bulunmamaktadır. 16. yüzyıl tekke şairlerindendir. Hacı, Sarı ve Süleyman adlı üç oğlunun olduğu sözlü kaynaklar tarafından söylenmektedir.
Gezgin tekke şairlerindendir. Bulgaristan ve Romanya’da da tanınmaktadır. Şiirlerinden bazıları Alevi-Bektaşi ayinlerinde söylenmektedir. Gelenek içinde ezgili olarak söylenen nefeslerinden başka bazı şiirleri de bestelenmiştir. Fazıl Say, Musa Eroğlu gibi ünlü sanatçılar tarafından bestelenen / seslendirilen şiirleri geniş kitlelere ulaşmıştır.

Derviş-şair olması yanında, Trakya bölgesinde ve Balkanlarda saygı duyulan bir eren olarak da tanınmaktadır. Türbesinin bulunduğu tepe bile Muhittin Baba tepesi olarak adlandırılmakta, hakkında pek çok menkabe anlatılmaktadır.

Prof.Dr. Şükrü Elçin’e göre Muhyiddîn Abdal’ın ölüm tarihi 1529’dur. Bektaşî ulularından biri olarak kabul edilmektedir. Hece vezni ile Hurufi anlayışta yazdığı şiirlerini küçük bir divanda toplamıştır.   Türbesinin bulunduğu tepe Muhittin Baba tepesi olarak adlandırılmaktadır.

Muhyiddin Baba Türbesi ismiyle mezarının bulunduğu yer, bugün Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hacı danişment köyü ile Vaysal köyü arasında kalan Çöke nahiyesinin merkezidir.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Öksüz Dede

Şiirlerinde Öksüz Dede mahlası kullanan ozanın doğum ve ölüm tarihleri hakkında herhangi bir bilgi mevcut …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.