Münacât | Gaybı Sun’ullah

Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün

Bir sözde kim vardır hatâ estağfirullah-el-azim
O işde varsa nâ-sezâ estağfirullah-el-azim

Şer’-i şerif imiş temel makbul değil ansız amel
Bildik işmiz hep halef estağfirullah-el-azim

Bâtılda etmedik karâr Hakdan yana ettik firar
Şer’a’muhâlif her ne var estağfirullah-el-azîm

Kimin yolu ilhâd ola sanma anı irşâd ola
Âhır demi berbâd ola estağfirullah-el-azîm

Şer’i bırakmamış selef sonra gelen hayr-ül-halef
Olmayalım biz de telef estağfirullah-el-azîm

Hakkın habîbi Mustafa odur bu yolda rehnümâ
Andan cüda Hakdan cüda estağfirullah-el-azim

Gaybi heman budur sözüm şer’ üzre muhkemdir özüm
Döndü mübahiden yüzüm estağfirullah-el-azîm


Güneş, Mustafa, K. Güler (2003). Kütahyalı Gaybî Sun’ullah ve Şiirleri. Kütahya: yyy. 210.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.