Murabba | Gaybı Sun’ullah

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

Ey tecellî-i cemâlin talibi
Gel cemâl-i pire candan tâlib ol
Vey tesellî-i visalin râgıbı
Gel cemâl-i pîre candan tâlib ol

Sâlik-i râha gerekdir aşk-ı Hak
Merd-i Hakka hidmet eyle al sebak
Dide-i Hak-bîn ile gel Hakka bak
Gel cemâl-i pîre candan tâlib ol

Nûr-ı Hakdır görünen nûr-ı cemâl
Anın içün yokdur ana hiç misâl
Budur ancak mazhar-ı küll-i kemâl
Gel cemâl-i pîre candan tâlib ol

Hasta-i aşk olana gelür tabîb
Feyz umar anın içün cümle garib
Oldurur senden olan sana karib
Gel cemâl-i pîre candan tâlib ol

Aşkına düşgil o zâtın rûz u şeb
Keşf ola sırr-ı vücûdun cümle heb
Ayn-ı Rabdır sanma anı gayr-ı Rab
Gel cemâl-i pîre candan tâlib ol

Aşk-ı pir oldu bu yolda reh-nümâ
Anın aşkı olmasa oldun cüdâ
Aşk-ı pirden gayrısıdır mâsivâ
Gel cemâl-i pîre candan tâlib ol

Gaybiyâ kim kılsa hakkânî nazar
Cezbe-i Hak cânına eyler eser
İlmi koyup aynına eyle sefer
Gel cemâl-i pîre candan tâlib ol


Güneş, Mustafa, K. Güler (2003). Kütahyalı Gaybî Sun’ullah ve Şiirleri. Kütahya: yyy. 204-205.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.