Nâm u nişâne kalmadı fasl-ı bahârdan | Bâkî

Nâm u nişâne kalmadı fasl-ı bahârdan

Düşdi çemende berg-i dıraht i‘tibârdan

 

Eşcâr-ı bâğ hırka-i tecrîde girdiler

Bâd-ı hazân çemende el aldı çenârdan

 

Her yaneden ayağına altun akup gelür

Eşcâr-ı bâğ himmet umar cûy-bârdan

 

Sahn-ı çemende durma salınsun sabâ ile

Âzâdedür nihâl bu gün berg ü bârdan

 

Bâkî çemende haylî perîşân imiş varak

Benzer ki bir şikâyeti var rûzgârdan

Vezin: Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.