Nefes (Ellhamdülilâh ki bildim Hudâ’yı) Âşık Veli

Ellhamdülilâh ki bildim Hudâ’yı
Rabb-ül âlemîni sırr-ı gedâyı
Errahmân-ir-rahim buldu Hudâ’yı
Mâlik-i yevmüddin olduk âleme

İyyâke na’büdü gözümün nuru
Ve iyyâke nestain virdim ikrârı
İhdinas-sırâ-el-müstakim yârı
Sıratellezine çaldı kaleme

En’amte aleyhim dedim yâ Ali
Gayr-il-mağdûb aleyhim dedim beli
Veleddâlin dedik kaldırdık eli
Gözlerim dost yolun durdum selâma

Fâtiha sûresi geldi şânına
Ezelden kurbandır canım canına
Kimseler ermedi senin sırrına
İsmin derc eyledim ayın ye lâma

Fâtiha sûresin vechin okudum
İsmin zikr etmeyen kula kakıdım
Şükr olsun metâım kumaş dokudum
İhsân eyle kapundaki kuluna

Şükür olsun bir menba’dan yarattın
Bin ervahtan ervâhına nur kattın
Meleklere hamurumu yoğurttun
Âşıklık defterin sundun elime

Veli’m eder Hak’dan aldım dersimi
Mahabbet çekici yaktı örsümü
Okuduğum âyet bilmem dersimi
Hakk’ın bir kelâmı geldi dilime

Âşık Veli


Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi. s. 83-84.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.